درخشش سوارکاران خوزستانی در رقابت های اسب دوانی قهرمانی کشوربه گزارش ایرنا هفته نخست رقابت های اسب دوانی قهرمانی کشور روز جمعه با حضور سوارکارانی از سراسر کشور در اهواز برگزار شد که در نهایت سوارکاران برتر این رقابت ها مشخص شدند.
سوارکاران حاضر در این رقابت ها در هشت کورس با یکدیگر به رقابت پرداختند که اسامی سوارکاران برتر هفته اول این مسابقات به شرح ذیل است:

کورس اول:
اسب نامدار دانیال از شوش
اسب ناب شاپورخواست از گتوند
اسب نمونه طرفایه از اهواز

کورس دوم:
اسب ویکتور بهروزی از دزفول
اسب ورده بدران از رامشیر
اسب وسمه میریزد از یزد

کورس سوم:
اسب وزیر صدرا از کارون
اسب وندرسال از شوشتر
اسب وال زمانی از روانسر

کورس چهارم:
اسب وارث هلاکو از شوش
اسب وال ترابی از اصفهان
اسب مراد بشارتی از شوش

کورس پنجم:
اسب وال لرستان از لرستان
اسب مختار مطلق از شوشتر
اسب ماردمیر از امیدیه

کورس ششم:
اسب مرسدس آل شویرد از شادگان
اسب نوروز آل شویرد از شادگان
اسب لهیب النور از خرمشهر

کورس هفتم:
اسب نعولیا از یزد
اسب نابودگر مسعود از شوش
اسب متین خان از یزد

کورس هشتم:
اسب نیتروژن عرب از آبادان
اسب نامبروان از شوش
اسب میداس از اهواز

این رقابت ها در پنج هفته برگزار می شود که در پایان نفرات برتر به عضویت تیم ملی در می آیند.
/6002/9879
خبرنگار: محمد شاکری**انتشار: کبری آقازریانتهای پیام /*