رقابت داوطلبان گروه آزمایشی زبان های خارجی آغاز شد

 آخرین مرحله چهل و هشتمین ماراتن کنکور برای ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، راس ساعت 15 امروز -جمعه- آغاز شد و در این مرحله، داوطلبان گروه آزمایشی زبان های خارجی برای تعیین سطح علمی خود به رقابت می پردازند.

درهای حوزه های امتحانی ساعت 14 امروز بسته شد و متقاضیان رقابت تنگاتنگی را در گروه آزمایشی زبان های خارجی آغاز کردند.
آمار داوطلبان واقعی گروه آزمایشی زبان های خارجی 7 هزار و 538 نفر است و 138 هزار و 86 نفر نیز از داوطلبان دیگر گروه های آزمایشی علاقه مندی خود را برای شرکت در این آزمون اعلام کرده اند که در مجموع 145هزار و 624 نفر داوطلب شرکت در آزمون این گروه آزمایشی هستند.
دفترچه آزمون اختصاصی داطلبان گروه های آزمایشی زبان های خارجی انگلیسی، فرانسه یا آلمانی هر کدام 70 سوال اختصاصی دارد که داوطلبان این گروه های آزمایشی در مدت 195 دقیقه باید به 70 سوال اختصاصی مربوط پاسخ دهند؛ داوطلبانی که زبان های خارجی انتخابی آنان ایتالیایی یا روسی است سوال تخصصی ندارند.
صبح امروز جمعه نیز 642 هزار و 451 داوطلب گروه آزمایشی علوم تجربی برای ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی در سال تحصیلی 98-97 به رقابت پرداختند.
همچنین روز گذشته هفتم تیرماه، 144 هزار و 550 نفر در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، 205 هزار و 26 نفر در گروه آزمایشی علوم انسانی و 12 هزار و 260 نفر در گروه آزمایشی هنر در دو نوبت صبح و بعدازظهر به رقابت پرداختند.
آزمون سراسری سال 97 داوطلبان گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجی در 375 شهرستان و بخش مختلف کشور و 479 حوزه امتحانی و در یک مرحله برگزار می شود و داوطلبان هر یک از گروه های آزمایشی پنج گانه به سوالات عمومی و اختصاصی گروه های آزمایشی پاسخ می دهند.
با احتساب 11 دوره برگزاری کنکور پیش از انقلاب اسلامی و دوره های پس از آن، امسال چهل و هشتمین دوره این رقابت ها برگزار شد.
در مجموع یک میلیون و 11 هزار و 825 نفر برای شرکت در آزمون سراسری سال 97 ثبت نام کردند که از این تعداد، 599 هزار و 313 نفر زن و 412 هزار و 512 نفر مرد هستند و به عبارت دیگر 59.23 درصد داوطلبان زن و 40.77 درصد مرد هستند.