مسابقه کشتی باچوخه کشور با قهرمانی تیم شیروان پایان یافتبه گزارش ایرنا، در این مسابقات که در کوهستان پارک شیرکوه شیروان برگزار شد، 180 کشتی گیر از استان های خراسان شمالی، رضوی، جنوبی، البرز، گلستان و شهر ری در پنج وزن 66 کیلوگرم، 74، 84، 96 و 96+ به رقابت پرداختند که تیم های چناران و قوچان بعد از تیم شیروان دوم و سوم شدند.
نفرات برتر این مسابقه به شرح ذیل است:
وزن 66 کیلوگرم: حمید سلمانیان (شیروان)، حمید لعل نظام (چناران )، حسن بروهی ( چناران )
وزن 74 کیلوگرم: افشین رضازاده (شیروان)، مهدی معتمدی ( شیروان)، میثم حق پور ( درگز)
وزن 84 کیلوگرم: میلاد حسنی ( شیروان)، سعید محمدی حسن (شیروان)، مهران مختاری (چناران)
وزن 96 کیلوگرم: قاسم احدی (چناران)، مجتبی زمانی (قوچان)، میثم مخبری (شیروان)
وزن 96+ کیلوگرم: احمد میرزاپور (چناران)، جعفر پهلوان (مشهد)، مسلم نوری (شیروان)
در پایان این مسابقات به نفر اول سنگین وزن یک راس شتر و به نفرات دوم و سوم اوزان دیگر یک راس قوچ اهدا شد.
کشتی با چوخه یکی از معروف ترین ورزش های محلی ایران است که این رشته ورزشی به نوعی مادر تمام رشته های کشتی آزاد، فرنگی، جودو و کوراش محسوب می شود.
بیشتر فنون چوخه، شبیه رشته های دیگر ورزشی یاد شده است که به گفته کارشناسان کشتی، بتدریج به این رشته ها رسوخ پیدا کرده است.
شهرستان شیروان با 157 هزار نفر جمعیت به عنوان دومین شهر پرجمعیت خراسان شمالی در 60 کیلومتری شرق بجنورد قرار دارد.
7186/ 6042انتهای پیام /*