نوجوانان خراسان شمالی عازم مسابقات بین المللی جودوی روسیه شدندبه گزارش ایرنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی، کورش خسرویار رئیس هیات جودوی استان گفت: این مسابقات از 13 مهر ماه در شهر تیو من روسیه به مدت یک هفته به همراه اردوی مشترک با تیم های حاضر در این مسابقات برگزار خواهد شد.
ترکیب تیم خراسان شمالی به شرح ذیل است: سرپرست مجید جودت ، مربیان رضا مهنان ، علی مهنان ، داور سعید کرته آبادی
50 کیلوگرم: حسین سعیدی برجی، امیرحسین یزدانی، محمد جوادی فر
55 کیلوگرم: صادق آزرنگ، سهراب رستم پور
60کیلوگرم: محسن نیستانی، ابراهیم محمدی، محمدرضا قره چورلی، سهراب رخشان
66 کیلوگرم: پوریا مهنانی، مرصاد احمدزاده
73کیلوگرم: امیرمحمد رمضانی
81کیلوگرم: رضا قلی پور
90+ کیلوگرم: شهروز ساجدی
استان خراسان شمالی مهد کشتی باچوخه در کشور است که این رشته ورزشی شباهت زیادی با فنون جودو دارد.
6042 انتشاردهنده: سیدحسین قدسیانتهای پیام /*