کارنامه درخشان کشتی همدان در کسب سهمیه انتخابی تیم ملیبه گزارش ایرنا مجتبی توتونی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کسب پنج سهمیه انتخابی تیم ملی نشان از پیشرفت مطلوب کشتی همدان براساس برنامه ریزی صورت گرفته هیات کشتی استان در ماه های اخیر است.
وی اضافه کرد: در رقابت های اوپن قهرمانی کشور توسط جمال میرزایی توانستیم به قهرمانی ارزشمند در وزن 92 کیلوگرم دست یابیم و میثم مصطفی جوکار نیز با وجود تلاش وافر و کشتی های خوب، در نهایت به نتیجه ای بهتر از چهارمی نرسید.
توتونی بیان کرد: میرزایی با قهرمانی در رقابت های اوپن توانست سهمیه انتخابی تیم ملی را کسب کند.
وی خاطرنشان کرد: پیش از این نیز چهار سهمیه را در رقابت های قهرمانی کشور کسب کرده بودیم تا جمع سهمیه های کشتی استان در انتخابی تیم ملی به پنج تن برسد.
وی یادآور شد: میثم فیروز آبادی، رضااسدی پور، دانیال شریعتی نیا و علیرضا کریمی با کسب عناوین دوم و سوم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور 4 سهمیه حضور در مسابقات انتخابی تیم ملی را کسب کرده بودند.
وی افزود: این پنج سهمیه نشان می دهد که کشتی استان در ماه های اخیر با تلاش مربیان و برنامه ریزی و حمایت خوبی که هیات کشتی استان داشته ، در مسیر موفقیت پیش رفته است.
وی اضافه کرد: در سالهای اخیر حضورپنج کشتی گیر از استان همدان در مسابقات انتخابی تیم ملی بی سابقه بوده و امیدواریم با این شرایط پس از چند سال وقفه همدان در ترکیب اصلی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان نماینده داشته باشد.
هم اکنون هشت هزار کشتی گیر در رده های سنی مختلف در همدان فعالیت دارند.
7520/2087
خبرنگار: میثم ناصرنژاد** انتشاردهنده: زهرا پیرنیاانتهای پیام /*