100 هزار میلیارد ریال برای اتمام طرحهای ورزشی نیاز استامیررضا خادم روز پنجشنبه در جریان بازدید از ورزشگاه 15 هزار نفری سربداران سبزوار افزود: با توجه به اختصاص27 صدم از درآمدهای ارزش افزوده به امر ورزش که سالانه بطور میانگین معادل 10 هزار میلیارد ریال است و همچنین با کمک اعتبارات استانی و بخش خصوصی طرحهای نیمه تمام ورزشی در دولت دوازدهم تکمیل خواهند شد.
وی ادامه داد: اولویت وزارت ورزش و جوانان اداره ورزش و اتمام طرحهای نیمه تمام ورزشی با مشارکت بخش خصوصی است.
معاون وزیر ورزش و جوانان به حوزه اشتغال در ورزش نیز اشاره و بیان کرد: هم اینک حدود 10 هزار دانش آموخته رشته تربیت بدنی در کشور وجود دارند که برای اشتغال آنها برنامه ریزیهایی صورت گرفته است.
وی گفت: در ساختار جدید وزارت ورزش و جوانان ‘کمیته اشتغال’ راه اندازی شده و در این چارچوب به موضوع اشتغال توجه جدی صورت گرفته است.
خادم به شعار سال مبنی بر حمایت از خرید کالای ایرانی نیز اشاره و بیان کرد: در گذشته موضوع اقتصاد ورزشی جدی گرفته نشده بود اما در زمان فعالیت دولت دوازدهم این موضوع نقش پررنگی گرفته و موضوع کالای داخلی و ارتقا کیفیت آن مطرح است.

*90 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل ورزشگاه سبزوار
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: امسال از سوی دولت و مجلس 90 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل ورزشگاه 15 هزار نفری سبزوار اختصاص یافته است.
رمضانعلی سبحافی فر مرحله نخست این طرح را شامل زمین چمن، سکوها و 2 رختکن ورزشی ذکر و بیان کرد: در صورت تخصیص بیش از نیمی از این اعتبار عملیات عمرانی مرحله نخست آن امسال به پایان می رسد.
وی ادامه داد: بخشی از بنای ساخته شده ورزشگاه سربداران سبزوار پس از 10سال فرسوده شده که راه نجات از فرسودگی تکمیل مرحله نخست آن است.
دیگر نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: تکمیل ورزشگاه 15 هزارنفری سبزوار یکی از مهمترین دغدغه‌های مردم است.
حسین مقصودی افزود: پس از تکمیل مرحله نخست با واگذاری بخشی از عملیات ساخت این ورزشگاه به بخش خصوصی یا با تغییر کاربری بخشی از زمینها و فروش آن، تکمیل مراحل بعدی ورزشگاه سبزوار شتاب خواهد یافت.
6 هزار ورزشکار در قالب 38 هیات ورزشی در حوزه ورزشهای حرفه ای، قهرمانی، بومی و محلی و همگانی در سبزوار سازماندهی شده اند. سبزوار در فاصله 230 کیلومتری غرب مشهد قرار دارد.
8145/7495/1858انتهای پیام /*