خانه / Uncategorized / 39 رای مخالف در کیسه وزیر بی مخالف

39 رای مخالف در کیسه وزیر بی مخالفگاها پیش می آید، چیز عجیبی نیست، در برخی مواقع در هنگام رای اعتماد به کابینه یک رییس جمهور، هیچ نماینده ای از مجلس شورای اسلامی در مخالفت برخی از وزرای پیشنهادی سخنرانی نمی کنند. آنها عموما بحث قابل ذکری در مخالفت نمی بینند و سکوت را ترجیح می دهند.
در همین دولت قبل دکتر روحانی هم نمونه داشتیم، حسین دهقان وزیر پیشنهادی دفاع و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر پیشنهادی کشور بدون مخالف، جلسه رای اعتماد را پشت سر گذاشتند. اگرچه در پایان تعدادی انگشت شمار رای مخالف داده اند اما عددی نبود که قابل عرض باشد.
در دولت جدید دکتر روحانی نیز این مهم تکرار شد، طبق معمول صلابت و سلامت ارتشیان باعث شد کسی را یارای سخن گفتن از باب مخالفت با وزیر پیشنهادی دفاع را نداشته باشد و سرلشکر امیر حاتمی بدون دغدغه وزیر شد.
اما اوضاع برای دومین وزیر بی مخالف کمی عجیب به نظر می رسد. مسعود سلطانی فر وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان نیز جلسه رای اعتماد مجلس را بدون مخالف سپری کرد و هر 4 نماینده در موافقت با وی صحبت کردند.
اینکه چرا تکرار روزمرگی ها در وزارت ورزش و جوانان آقای سلطانی فر، جای اعتراض و مخالفتی برای نمایندگان مجلس نداشت خود جای بحث است اما وقتی آرا در کیسه این وزیر پیشنهادی ریخته شد دیدیم که در کنار 225 رای موافق، 39 رای هم در مخالفت با مسعود سلطانی فر داده شد، حتی 20 نفر هم نظری نداشتند و رای ممتنع دادند که این تعداد بی تفاوتی در مجلسی به نام مجلس شورای اسلامی نیز بسیار عجیب به نظر می رسد.
درست است که آرای این 59 نفر (39 رای مخالف + 20 رای ممتنع) مانع از وزارت آقای سلطانی فر نمی شد اما از این مخالفان باید پرسید چرا باقی نمایندگان را از دلایل مخالفت خود آگاه نساختند؟ اگر با دلیل و منطق رای مخالف داده اند که سکوت آنها در جلسه رای اعتماد جایز نبوده و سهل انگاری داشته اند و یا اگر در مخالفت خود با وزیر پیشنهادی اسناد محکمی نداشته اند که اینبار نیز ‘ آرای مخالف ‘ خود را زیر سئوال برده اند.
در هر صورت یک نماینده مجلس باید در قبال حرف و عمل و نظر خود در پیشگاه مردم و خداوند مسوول باشد و رای موافق یا مخالف و یا حتی ممتنع را از سر مسؤولیت ابراز کند چرا که گاه یک رای، سرنوشت یک وزارتخانه را تغییر می دهد.
نمی توان تصمیمی چنان بی بنیاد گرفت که حتی نتوان علتش را نیز توضیح داد. در هر حال مسعود سلطانی فر که 9 ماه پیش هم مخالفینش مباحث غیرفنی و غیر ورزشی از جمله حضور در فتنه را مستمسک مخالفت خود قرار داده بودند این بار نیز با 255 رای موافق، 39 رای مخالف، 20 رای ممتنع و 4 رای باطله برای 4 سال آینده به عنوان وزیر ورزش و جوانان انتخاب شد و کار خود را آغاز کرد.
7294/2007انتهای پیام /*


درباره gohari