واکنش فعالان زن نسبت به رد پیشنهاد افزایش کرسی های زنان در مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته (سه شنبه) با اختصاص سهمی از فهرست های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی به زنان مخالفت کردند و به آن رای ندادند. بسیاری از بانوان نسبت به عدم تصویب این طرح مخالفت و انتقادهایی دارند. با توجه به اینکه تلاش های فراوان دولت های یازدهم …